Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Festival národnostních menšin na Kutnohorsku SPOLUFEST

Vloženo: 4. června

Sobota 1.6.2024 přinesla obyvatelům Kutné Hory možnost zažít řadu zajímavých kulturních akcí. Jednou z nich byl první ročník festivalu národnostních menšin SPOLUFEST, který připravilo Dítě a kůň, z.s. – Sdružení pro hipoterapii s Centrem na podporu integrace cizinců. I přes počáteční nepříznivé počasí se festival vydařil a celkový počet návštěvníků překročil jeden tisíc.

Etnické a národnostní menšiny žijící v našem regionu zastupovali Filipínci, Kazaši, Kyrgyzové, Mongolové, Ukrajinci, Romové, Slováci a Vietnamci. Všichni na stáncích prezentovali svoji kulturu, například ochutnávkami různých tradičních pokrmů nebo možností vyzkoušet si společenské hry. K vidění byly krásné kroje, hudební nástroje nebo knihy v cizích jazycích. Na hlavním pódiu běžel celé odpoledne bohatý program složený zejména z ukázek lidových tanců a zpěvu.

Pro děti byla připravena různá stanoviště s plněním sportovních úkolů, luštěním hádanek a plněním kvízů. Všichni se mohli svézt na koni a vyzkoušet si výrobu placky s logem SPOLUFESTU.

I Česká republika jako hostitelská země měla svůj stánek s nabídkou ochutnávky farmářského chleba s máslem a medem nebo sádlem a škvarky. Na pódiu nás reprezentovaly tanečnice z DDM Dominik.

Závěr festivalu patřil dvěma divadelním představením. Pohádku O veliké řepě si připravily děti a pracovnice Centra na podporu integrace cizinců Kutná Hora a poslední salvy radostného smíchu zněly při tradičně skvělém vystoupení Divadélka S RADOSTÍ Tomáše Velzela a jeho pohádce Kiwi vynálezcem.

Poděkování patří všem, kteří se na přípravě a realizaci akce podíleli, a bez nichž by to nešlo. Speciální poděkování pak putuje k mužům z mongolské komunity, kteří pomáhali s přípravou stánků a hlavního pódia.

Těšíme se, že se akce stane každoroční součástí kulturního programu města. Cílem SPOLUFESTU jsou vzájemné poznávání, dialog, nová přátelství a společné aktivity jednotlivých komunit v Kutné Hoře nejen na festivalu, ale v průběhu celého roku. Více fotografií najdete na: https://drive.google.com/drive/folders/1tTK5C1s-tymN2Nhkwrhi8KBgLtjfzjW7?usp=drive_link autorem je Mark Bezmenov

Akce byla spolufinancována Evropskou unií.

Mgr.et Bc. Alžběta Brychtová, DiS.

Dítě a kůň, z.s.- Sdružení pro hipotetapii

 

Galerie