Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji IV

Vloženo: 6. března

Základní informace o projektu:

Název projektu: Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji IV

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0./0.0./15_005/0014160

Období realizace projektu: 01.10.2022 - 30.04.2026

Realizátor projektu: Dítě a kůň, z.s. - Sdružení pro hipoterapii

Územní způsobilost: region Střední Čechy

 

Popis projektu:

Projekt OPZ+ je zaměřen na podporu služby sociální rehabilitace a na tyto cílové skupiny:

 • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
 • Osoby se zdravotním postižením
 • Osoby s duševním onemocněním
 • Osoby s poruchami autistického spektra
 • Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
 • Rodiče, děti a mladí dospělí v nepříznivé sociální situaci
 • Osoby vyrůstající v náhradní rodinné péči
 • Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané
 • Osoby ohrožené předlužeností
 • Osoby ohrožené závislostmi
 • Osoby ve nebo po výkonu trestu
 • Senioři
 • Národnostní menšiny
 • Cizinci
 • Migranti a azylanti
 • Osoby bez přístřeší nebo osoby žijící v nejistém nebo nevyhovujícím bydlení
 • Oběti trestné činnosti
 • Osoby ohrožené násilím
 • Neformální pečující

Díky projektu dojde ke kontinuálnímu zajištění poskytování vybraného druhu sociální služby, bude zajištěna dostupnost poskytování a její další rozvoj.  

Cíl projektu:

Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraného druhu sociální služby na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.

--
Dítě a kůň - Sdružení pro hipoterapii
adresa: 285 01 Miskovice 30
e-mail:diteakun@seznam.cz,www.diteakun.cz
mobil: Ing. Ivana Hudcová 602 525 379, kancelář: 327 515 843

Přílohy

Galerie