P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
22.09.2020 - 18:33 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

New Page 1
 

O nás > Projekty > Ukončené projekty

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

Projekt

Grantový projekt v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.2.05/04.0016. Rovné příležitosti ve vzdělávání ve Středočeském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s nepřímými náklady spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

Název projektu: Vytvoření výchovně vzdělávacího programu pro žáky s se SVP s využitím hiporehabilitace

Realizátor: Dítě a kůň – Sdružení pro hipoterapii

Místo realizace: Miskovice 30 - sídlo organizace

Realizace projektu probíhá od srpna 2012 do ledna 2013. V rámci projektu probíhají opakované návštěvy žáků 3 škol a vytvoření výchovně vzdělávacího programu.

Partnery projektu jsou tyto školy: Základní škola a Praktická škola se sídlem Na Náměti 417 Kutná Hora, Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Kolín, p.o. se sídlem Kutnohorská 179, Kolín a Základní škola Uhlířské Janovice se sídlem Komenského 400, Uhlířské Janovice.   

Realizace projektu začala v srpnu 2012 a ukončení bude v lednu 2013.

 

PROJEKT – NÁPLŇ HODIN

 

I. LEKCE

 • Během prvního setkání se pracovníci (ředitelka organizace, hipoterapeut, sociální pracovník a ostatní) seznámili s pedagogy a jednotlivými žáky.
 • Pedagogové a žáci byli také seznámeni s náplní jednotlivých lekcí.
 • Následovala prohlídka celého areálu, a to klubovny, sociálního zařízení, stáje s koňmi a oslíky, ohrádek s ostatními zvířaty.
 • Součástí první lekce bylo zároveň poučení o bezpečnosti – jak se chovat ve stáji a ke zvířatům, jak nastupovat na rampu, nasazovat přilby, nasedat na koně, sesedat z koně, sestupovat z rampy.
 • Nakonec se děti svezly na koni.

II. LEKCE = Poznávání barev koní

 • V klubovně byly dětem nejprve předloženy fotografie s koňmi různých barev, které se měly naučit rozeznávat.
 • Následně dostaly papír s předtištěnými obrysy koníků, které měly vybarvit podle naučených barev (bělouš, vraník, hnědák, ryzák, žluťák, strakoš). Pro některé děti bylo obtížné si zapamatovat jednotlivé názvy koní podle barev – v názvech docházelo k různým záměnám.
 • Poté se ve stáji učily rozeznávat naučené barvy přímo na samotných koních.
 • Na závěr lekce se děti svezly na koni.

III. LEKCE = Opakování barev koní, počítání do 10

 • Nejprve se v klubovně opakovaly barvy koní. Dětem byl předložen papír s nakreslenou ohrádkou, do které byli vkládáni vystřižení koníci různých barev a děti měly za úkol určit, kolik běloušů, vraníků, hnědáků, ryzáků, žluťáků či strakošů je v ohrádce. Procvičily si tak i počítání do 10. Tento úkol zvládaly děti celkem dobře – už si lépe pamatovaly jednotlivé barvy koní a jednoduché počítání jim také nedělalo problém.
 • Potom děti dostaly čtvrtku a měly za úkol nakreslit ohrádku. Do ohrádky si nalepily kousky trávy z papíru a koníka v barvě, která je nejvíce zaujala. Kreslení a nalepování je bavilo – vznikly moc pěkné obrázky.
 • Opět následovala jízda na koni.

IV. LEKCE = Zvířátka na statku

 • V klubovně se děti učily, která zvířátka se chovají na statku. Jednotlivá zvířátka měly poznat na obrázcích a určit, čím se které zvíře krmí. Poznávat jednotlivá zvířátka pro děti nebyl problém. Naopak jmenovaly i názvy mláďat a napodobovaly jejich zvuky. Je vidět, že tématika týkající se zvířat, děti moc baví.
 • Potom dostaly čtvrtku s obrysy jednotlivých zvířátek a měly za úkol je vybarvit. Vznikly moc hezké obrázky, jen některé děti nedodržovaly skutečné barvy zvířat.
 • Následně šly děti ven a zkoušely krmit jednotlivá zvířátka. Měly k dispozici vodu, seno, slámu, zrní (oves, pšenici), tvrdé pečivo i ovoce (jablka) a zeleninu (mrkev). Z této činnosti byly děti nadšené, stejně jako zvířata, která dostala samé dobroty.
 • Skupiny dětí, které měly hezké počasí, byly jezdit na koni. Ostatní děti zůstaly ve stáji, kde dostaly kozy na vodítku a zkoušely je vodit. Také vodění koz děti velmi bavilo, neboť kozy příliš neposlouchaly a táhly děti, kam se jim zachtělo.

V. LEKCE = Seznámení s oslem domácím

 • V klubovně děti před sebe dostaly obrázek s koněm a obrázek s oslem. Jejich úkolem bylo určit, jaký je mezi koněm a oslem rozdíl. Během tohoto obtížnějšího úkolu si děti počínaly dobře – po menším navedení byly schopny rozpoznat největší rozdíly.
 • Poté děti dostaly čtvrtku s obrysem koně a osla a měly je vybarvit. Zároveň si opět měly všímat rozdílů mezi nimi.
 • Následovala procházka s oslíky a kozami do nedalekého sadu. Děti se učily, jak je vodit a mazlily se s nimi. Tato činnost se dětem opět velmi líbila. Předháněly se, kdo povede oslíky a kozy jako první a kdo potom.
 • Na závěr lekce měly děti možnost svézt se na koni.

VI. LEKCE = Zvuky zvířat a užitek zvířat

 • Děti měly poznávat zvuky jednotlivých zvířat, která žijí na statku. Tento úkol byl pro ně velmi snadný.
 • Když zvíře podle zvuku poznaly, měly za úkol říct, jaký z něj máme my lidé užitek, čím je nám prospěšné. Také tento úkol byl pro děti celkem lehký. Věděly, že zvířata se na statku chovají především kvůli masu, mléku, vejcím, peří, vlně apod.
 • Potom si děti mohly vybrat své nejoblíbenější zvíře žijící na statku a měly ho nakreslit. Nejčastěji malovaly kočku a koně.
 • Následně se děti ve stáji učily, jak se kůň čistí (hřebelcuje, čistí se mu kopyta …).
 • Nakonec svezly na koni.

VII. LEKCE = Příprava koně na jízdu, vodění koně

 • Lekce začínala přímo ve stáji, kde se děti učily, jak připravit koně na jízdu. Mohly si vyzkoušet, jak se kůň uzdí a sedlá, jak se na něj dávají madla. Některé děti byly při výkladu nepozorné, a proto pro ně bylo nauzdění a osedlání koně obtížnější. Tato tématika nebyla pro děti tolik atraktivní jako třeba jiné činnosti konané na statku.
 • Potom se děti učily, jak se kůň vodí. Naopak vodění koně děti velmi zaujalo.

VIII. LEKCE = Čištění stáje, vodění koní kolem kuželů, cvičení na koni

 • V klubovně si děti nejprve zopakovaly, co se všechno na jednotlivých lekcích naučily. Zároveň se mohly podívat na obrázky, které v průběhu svých návštěv na statku vytvořily.
 • Potom si děti zkusily, jak se čistí stáj. Odklízely špinavou slámu z jednotlivých boxů a zametaly celou stáj. Většina dětí pracovala se zájmem a značným úsilím. Jen některé děti si spíše prohlížely koně a pracovat se jim moc nechtělo.
 • Tentokrát se učily vodit koně kolem kuželů. Protože byl úkol o něco obtížnější než minule, ne všem dětem se podařilo provést koně mezi všemi kužely.
 • Na závěr děti jezdily na koni a také si vyzkoušely cvičení na koni. Nejprve si daly obruč kolem těla a rukama ji zvedaly nahoru a dolů. Potom si házely s míčem s hipoterapeutem a nakonec házely míč do vzduchu. Ve všech třech úkolech si děti počínaly celkem obratně a bylo vidět, že si cvičení na koni užívají.